திருவையாறு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

7

திருவையாறு தொகுதி திருவையாறு ஆற்றுப்பாலம் அருகில் மகளிர் பாசறை சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது