திருச்சி மேற்கு தெகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

63

30.08.2022, வீரத்தமிழச்சி சகோதரி செங்கொடியின் 11வது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது