சங்ககிரி தொகுதி வீடு வீடாக சென்று மரக்கன்று வழங்குதல்

52

சங்ககிரி தொகுதி, இடங்கணசாலை நகராட்சி, நல்லனம்பட்டி பகுதியில் வீடு வீடாக சென்று மரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வினை இடங்கணசாலை நகராட்சி பொறுப்பாளர்கள் குமார், வேல்முருகன், திருவாகசம் ஆகியோர் முன்னெடுத்தனர்.