குடியாத்தம் தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

66

9.09.22
குடியாத்தம் பாண்டியன் நகர் பகுதியில்,
குடியாத்தம் தொகுதி இளைஞர் பாசறை செயலாளர் ந.ஹரிபாபு அவர்களின் முன்னெடுப்பில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது,

நாம் தமிழர் கட்சியின் பேச்சாளர் மற்றும்
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன்
திரு.இசைமதிவாணன் அவர்கள் ,
புலிக்கொடி ஏற்றபட்டது.

இப்படிக்கு
பிரியன்
குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை செயலாளர்
8825533452