காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி

40

காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி 12 வது வார்டு பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடி ஏற்றப்பட்டது