ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி உறுப்பினர் முகாம்

11

28/8/2022 அன்று ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி குலசேகர நல்லூர் பகுதியில் நடைபெற்ற உறுப்பினர் முகாமில் 10க்கு மேற்பட்ட உறவுகள் குடும்பத்துடன் தங்களை நாம் தமிழராய் இனைத்து கொண்டனர் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள்
6379292416