எழும்பூர் தொகுதி தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் மலர்வணக்க நிகழ்வு

18

தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது , எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டு நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தினார்கள்.