மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி செங்கொடி நினைவு வீரவணக்கம்

20

மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக வீரதமிழச்சி அக்கா செங்கொடி நினைவை போற்றும்வகையில் அங்காடிமங்களம் ஊராட்சியில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

══════════════

செய்தி வெளியிடுவோர்:-
அ. திருப்பதி
தொகுதி செயலாளர் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி
செல் :- 6374621350