கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி முகப்பு கண்ணாடி நிறுவுதல்

32

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி மருங்கூர் பேரூராட்சி முகப்பு சந்திப்பு பகுதியில் முகப்பு கண்ணாடி நாம் தமிழர் உறவுகளால் அமைக்கப்பட்டது