மேலூர் தொகுதி ஐயா அப்துல்கலாம் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

32

மேலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அய்யா அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

மேலூர் தொகுதி
செய்தி தொடர்பாளர்
6384848494