பத்மநாபபுரம் தொகுதி வேர்கிளம்பி பேரூராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம்

10

பத்மநாபபுரம் தொகுதி வேர்கிளம்பி பேரூர் 9 வது வார்டு கலந்தாய்வில் பொறுப்பேற்ற வார்டு நிர்வாகி உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !

நாம் தமிழர் கட்சி,
வேர்கிளம்பி பேரூராட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்