பத்மநாபபுரம் தொகுதி கல்குறிச்சி ஊராட்சி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

13

பத்மநாபபுரம் தொகுதி,கல்குறிச்சி ஊராட்சி சந்திப்பில் காமராஜர் பிறந்தநாளையொட்டி புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

15.7.22,
கல்குறிச்சி ஊராட்சி,
தக்கலை ஒன்றியம்,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.

தொடர்பு எண்_9486809150