நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி மலையன்குடியிருப்பு புலிக்கொடி ஏற்றுதல்

9

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம், மலையன்குடியிருப்பு கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்ற பட்டது.
9994047322