நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி மலையன்குடியிருப்பு புலிக்கொடி ஏற்றுதல்

48

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம், மலையன்குடியிருப்பு கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்ற பட்டது.
9994047322

 

முந்தைய செய்திநாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி ஈழத்தமிழ் உறவுகளுக்கு நிவாரண பொருட்கள் சேகரித்தல்
அடுத்த செய்திதிருச்சி மேற்கு தொகுதி ஈழத்தமிழ் சொந்தங்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்குதல்.