நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம் புலிக்கொடி ஏற்றுதல்

19

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம், பட்டரைகட்டிவிளை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்ற பட்டது.
9994047322