நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி – புகழ் வணக்க நிகழ்வு

76

தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி நன்னிலம் வடக்கு ஒன்றிய சார்பாக  இன்று 07-07-2022 புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு  நடைபெற்றது.