துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

8

துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மாத  கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது, முன்னதாக பேருந்து நிலைய வளாகம், இலங்கை அலுவலகம் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.