திருக்கழுக்குன்றம் புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

11

*10.07.2022* *ஞாயிறு காலை 7:00* மணியளவில் நாம் தமிழர் கட்சி திருப்போரூர் தொகுதி
திருக்கழுக்குன்றம் மேற்கு ஒன்றியம்* சாலுார் ஊராட்சி , வேண்பாக்கம் கிராமத்தில் புலிக்கொடியேற்றப்பட்டது