இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

7

கல்வி கண் திறந்த பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுக்கு பட்டிணம் காத்தான் கிழக்கு கடற்கரை சாலை சந்திப்பில் (15/07/2022) அன்று இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

ப. சிவபிரகாஷ்
9790348602