ஆலங்குடி தொகுதி குருதிக்கொடை முகாம்

17

ஆலங்குடி தொகுகி குருதி கொடை பாசறை சார்பாக குருதிக்கொடை முகாம் சிறப்பாகா நடைபெற்றது.