திருச்சி மேற்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

32

திருச்சி மேற்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மாணவர் பாசறை சார்பாக பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, வார்டு- 24-ல் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது. கிஷோர் (6374861360)