திருச்சி மேற்கு தொகுதி நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

6

திருச்சி மேற்கு தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி பிரச்சாரம் நடைப்பெற்றது. மொ. நிசார் அகமது (7708103237)

 

முந்தைய செய்திஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி மரகன்றுகள் நடும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதுறைமுகம் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்