இராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

56

இராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 49 வது வட்டத்தில் (29:05:2022) காலை 10 மணிக்கு கொடியேற்றம் மற்றும் நலதிட்ட உதவிகள்வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது..

இப்படிக்கு,
தலைமை:
த.பிரபாகரன் (49 வது வட்ட செயலாளர்)
9884210052
முன்னிலை:
வே.மோகன் (தொகுதி துனை தலைவர்)
9840183743