துறைமுகம் தொகுதி வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக நீர் மோர் வழங்கப்பட்டது

5

வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு நீர்மோர் வழங்கப்பட்டது வந்து கலந்து கொண்ட உறவுகள் அனைவருக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி. நாம் தமிழர் 💪💪💪💪8056125308