கொளத்தூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

28

கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 30-04-2022 அன்று மாலை 5 மணிக்கு  கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது