நாகர்கோயில் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம் 

53

நாகர்கோயில் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பொது மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்  (10.04.2022, ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு தொகுதி                    கட்சி அலுவலகத்தில்  நடைபெற்றது.