திருவொற்றியூர் தொகுதி தமிழ் தேசிய போராளி தமிழரசன்

12

திருவொற்றியூர் தொகுதி சார்பாக தமிழ்த் தேசிய போராளி தமிழரசன் அவர்களுக்கும் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது