திருச்சி மாநகர் இயற்கை வோளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

11

திருச்சி மாநகர மாவட்ட மகளிர் பாசறை சார்பாக இயற்கை வோளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
நிகழ்வு முன்னெடுப்பு: திருமதி.கிரிஜா

9790019894(வெங்கடேஷ்)