செஞ்சி தொகுதி – நீர் மோர் மற்றும் மரம் நடும் நிகழ்வு

52

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  தேவதானம் பேட்டை கிராமத்தில்      நாம் நீர் மோர் மற்றும் மரம் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.