இராணிப்பேட்டை தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

13

14-04-2022 அன்று இராணிப்பேட்டை நகரம் சார்பாக ராணிப்பேட்டை இராஜேஸ்வரி பேருந்து நிலையம் அருகில் நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக் கொடியேற்றப்பட்டது.
தொடர்புக்கு:8681822260