அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி கோடை கால தண்ணீர் பந்தல்

18

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி மணமேல்குடி ஒன்றியம் சார்பாக நம்மாழ்வார் நினைவு கோடைகால தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து ஏப்ரல் மாதம் 6-ஆம் தேதி முதல் மே மாதம் இறுதி வரை நடத்த ஏற்ப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.