விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

18

விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் மாத கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.  இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் பலரும் கலந்துகொண்டு தொகுதியை வலுபடுத்துவது குறித்து  ஆலோசிக்கப்பட்டது.