மதுரவாயல் சட்டமன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

47
18/3/2022 அன்று மதுரவாயல் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் , தமிழில் கையெழுத்திடல் , மரக்கன்றுகள் கொடுக்கும் நிகழ்வுகள் மார்க் கிரிகோரியஸ் கல்லூரி நடைபெற்றது.