பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

95

பாபநாசம் சட்ட்றத் தொகுதியின் மாத கலந்தாய்வு கூட்டம் 28/02/2022 அன்று செம்மங்குடியில் உள்ள செந்தமிழன் அவர்களின் இல்லத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா.ந.கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் கலந்துகொண்டார்.