திருவைகுண்டம் தொகுதி சிவன்குடியேற்று , படுக்கப்பத்து புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

54

தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டம், திருவைகுண்டம் தொகுதி, சாத்தான்குளம் தெற்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சிவன்குடியேற்று மற்றும் படுக்கப்பத்து ஆகிய ஊர்களில் இன்று நமது கட்சி புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

வெ.முத்துராமன்,
தொகுதி செய்தித்தொடர்பாளர்.
திருவைகுண்டம் தொகுதி.
9965108423,6380344800.