திருச்சி கிழக்கு தொகுதி அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம்

61

13.03.2022.ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 05:00 மணியளவில் திருச்சி நாம் தமிழர் கட்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் வட்டப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமான கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது