செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

5

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி கிளை கட்டமைப்பு தொடர்பாக செய்யாறு தொகுதி தலைமை அலுவலகம் அய்யன் வள்ளுவன் குடிலில் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் உறுதிமொழியுடன் சிறப்பான முறையில் தீர்மானங்கள் இயற்றப்பட்டு முடிந்தது.