செஞ்சி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

44

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.