மதுராந்தகம் தொகுதி மொழிப்போர் ஈகியர் வீரவணக்க நிகழ்வு

5

25.01.2022 இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து தன்னுயிர் ஈந்த மொழிப்போர் ஈகியர்களுக்கு மதுராந்தகம் தொகுதி சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
தொடர்புக்கு: 8148040402