சிவகாசி தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாத கலந்தாய்வு நிகழ்வு

60

சிவகாசி தொகுதியில் சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாத கலந்தாய்வு நிகழ்வு டிசம்பர் காலை 10 மணியளவில் சிவகாசி நாம் தமிழர் கட்சி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக நடைபெற்றது.
7904013811