சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

6

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு சனவரி 16, 2022 காலை 7.00 மணி அளவில் நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி நகரம் சார்பாக சிவகாசி புதுத்தெரு பகுதியில் நடைபெற்றது.
7904013811