சிவகாசியில் தொகுதி கலந்தாய்வு நிகழ்வு

26

சிவகாசியில் தொகுதி கலந்தாய்வு நிகழ்வு சனவரி 14, 2022 மாலை 6.00 மணி அளவில் சிவகாசி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்றது.
7904013811