சிவகங்கை தொகுதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கலந்தாய்வு

28

சிவகங்கை தொகுதியின் நகர் பகுதி உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.