குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதி – கக்கன் நினைவேந்தல்

19

கக்கன் அவர்களின் 40ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி, 23-12-2021 குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.