விளாத்திகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி மாவீரர்நாள் நிகழ்வு

29

மண்ணில் விதையாய் விழுந்த மாவீரர்களுக்கு சரியாக 6:10 மணியளவில்
விளாத்திகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக புளியங்குளம் கபாடி மைதானத்தில் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது
8870065038