வாணியம்பாடி தொகுதி புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

வாணியம்பாடி தொகுதி வாணியம்பாடி நகரம் கோணாமேடு,திருமாஞ்சோலை பகுதியில் மாலை அணிவித்து புகழ் வணக்கம் செலுத்துதல் தரப்பட்டது.