வாணியம்பாடி தொகுதி குருதிக்கொடை முகாம்

28

தமிழினத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளுக்காக 67 நபர்கள் குருக்கொடை  வழங்கிய  குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது.

#HBDPrabhakaran67
#HBDதேசியத்தலைவர்67