நாகர்கோவில் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு

19

நாம் தமிழர் கட்சி, நாகர்கோவில் தொகுதிக்கான பொது மாதாந்திர கலந்தாய்வு, கூட்டம் 12.12.2021 நடைபெற்றது.