திருவைகுண்டம் தொகுதி தலைவர் அகவை நாள் விழா

99

திருவைகுண்டம் தொகுதி, திருவை நடுவன் ஒன்றியம் சார்பாக  27-11-2021 அன்று தலைவர் அகவைநாள் விழா சுப்பிரமணியபுரத்தில் வைத்து இனிப்பு வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

வெ.முத்துராமன்,
செய்தித்தொடர்பாளர்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி.
9965108423.

 

முந்தைய செய்திதிருவைகுண்டம் தொகுதி தலைவர் அகவைநாள் விழா
அடுத்த செய்திதிருவைகுண்டம் தொகுதி தலைவர் அகவை நாள் விழா