தாம்பரம் தொகுதி நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

38

திருவஞ்சேரியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (21.11.2021) அன்று நடந்த நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்வில் பங்குபெற்றவர்கள்.

வேம்பு செல்வம்
செய்தி தொடர்பாளர்
தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி
9941275373