தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி வ.உ.சிதம்பரனாா் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

39

மேற்கு தாம்பரத்திற்கு உட்பட்ட புலிகொரடு பகுதியில் நமது பாட்டன் வ.உ.சிதம்பரனாா் நினைவஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

உணர்வுடன்
வேம்பு செல்வம்
செய்தி தொடர்பாளர்
தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி
99412 75372